Mountain

Naira Rea

Prepájanie osobného kryštálu a aktivovanie jeho sily